Yu silikali sya kaunti nikukwata silingi billion 53, itina wa mutalatala wa uaania wa kinandu kati wa silikali nene na silikali sya mutiiuko kuvitukithw’a iyoo mbungeni ya Senate.


Yu silikali sya kaunti nikukwata silingi billion 53, itina wa mutalatala wa uaania wa kinandu kati wa silikali nene na silikali sya mutiiuko kuvitukithw’a iyoo mbungeni ya Senate.

Kwa ivinda yambee vyu uungu wa silikali sya kaunti, mutalatala usu niwavitukithw’a vatena ngusanisyo, na vala mbunge syeli syeetikilana ni ilovia siana ata ila syailite kuthi kwa silikali sya mutiuuko ivindani ya bajeti ya mwaka ukite.

Namo maseneta nimateta muno iulu wa utumii muthuku wa kinandu kya silikali kuma kwa magavana, o maithingiliila kana, ilovia isu syailite kutumiawa kwa nzia ila syailite, nikana ene nthi aunike kii maendeeyo.