Yetesetai kowendi barak kaitetab bik chetinye Corona eng emoni kobune kaimutik kapchi cheombenoti eng nganasetab Eldoret


Yetesetai kowendi barak kaitetab bik chetinye miondo nebo Covid -19 eng emoni komwoe kapchi cheombenoti eng nganasetab Eldoret kole kokoitchi kaimutik chechang.

Kamwa kapchi ichotok sire 200 kole kongete komong miondoab Corona eng emoni komakonyoru toretet agetugul agot nebo amitwogik.

Kates kole bik chekicham kokochin icheg toretet komakorutechin nganasanotok ak eng nguni kotiegei amitwogik chekakiwirta eng komaswek chekiwirchin tagatagek.