Wizara yu bulamu imali khuraho mpango chiu kkhonya bandu bamenya ne virusi vya HIV khunyola tsinyasi tsya ARV mmbisee,.


Wizara yu bulamu imali khuraho mpango chiu kkhonya bandu bamenya ne virusi vya HIV khunyola tsinyasi tsya ARV mmbisee,.
Yaka karulana nende tsiripoti tsiu bulemu vwi tsinyasi yetso.
Waziri muti mu wizara eyo Dr.Mercy Mwangangi aboli,serikali iranji mipango manye lwa itsa khumala bulemu vwi tsinyasi yetso nilulimu yolo lwa Septrin.