Wizara ya masomo ihani malako katsa khulondwa tsisukulu nitsishiri khuikulwa tawe


Wizara ya masomo ihani malako katsa khulondwa tsisukulu nitsishiri khuikulwa tawe manye injira yu khulinda bechitsi na basomi babuli khuhambitswa bulwale vwa Covid 19.
Khulondekhana nende malako yako,milukha manye mibayo noho mulukha kwosi kutsa khuchira isabu ingali ya basomi khubukana chimali kkhubwa marufuku.
Khandi,tsi-parade shitsitsa khubaho tawe,ne basomi balabetsanga nende mukhung’ano mu tsiklasi tsyabo wa balaba na masayo nende khusomerwa malako ka kenyekhana balonde.