Wia wa Kazi Mtaani Mombasa kwa Muika


Aamuika ngili 15,000 nimo mavaniiwe na kunewa mawia nthini wa mulati wa silikali wa Kazi Mtaani kauntini ya Mombasa kilunguni kya keeli.

Kieleelo kya muvango usu wa Silikali,ni kuendeea na kukilya aamuika, vala utalo munene uminite kwasya mawia kumana na uwau wa ikua ya corona.