WHO kuuga kuri na ugwati bwa gutumuka kwa murimo wa kithuku


Kuri na uguaya bwa murimo wa kithuku gutumuka nthi yonthe, na muno nthiguru ya DR Congo kagiita gaka aana baingi batakwegwa nchancho ya murimu uyu, untu bura buumaniitie na mpanga ya corona.

Nkiama ya manthiguru ya ugima bwa mwiri WHO yuugite nchancho itakunyiira 140 million cia kithuku icikurukiritwe naana nthi yonthe kuumania na kwangaratanua kwa mutaratara uyu nontu bwa corona.

Nthiguru ya DR Congo neandikithiirie makarika 440,000 ma murimo wa kithuku kiri gutumuka kwa muthia, mwanka muthiani wa mweri wa 9 mwanka muthiru.

Akubi antu 8,000, muno aana banini ibakuie kuumania na murimo uyu gati ka mwanka wa 2018 na 2020 nthiguru inu.

Murimo uyu urigagiirua gukurukiira nchancho kiri aana banini ba gati ka mieri 9-59, na utambagua nampwii kinya nkeruki ya ura wa Covid-19 gukurukiira gukorora na kwathimura ara virus ya murimo uyu ikaraga ruugoni mwanka mathaa mairi.