Waziri wu busalama Fred Matiangi nunu mmbasu alaranjitsa mupango ku khuinjiritsa khu mutandao makhuba ka polisi


Waziri wu busalama Fred Matiangi nunu mmbasu alaranjitsa mupango ku khuinjiritsa khu mutandao makhuba ka polisi mu shituo shya polisi shya Buruburu,Nairbo hanu.
Lichomo liu mupango yuku ne khuchingula miyinziri chya polisi mu Kenya yosi.
Niba kwalatinnywa,mupango yuku kwalachira mipango manye traffic,tsipatrol nende miyinziri chya polisi khurerwa khu mutandao.
Makhuba kandi katsa khurerwa khu mutandao ne shitabu shimanyikhane manye Occurence Book.