Volisi kiseseni kya Volisi kya Ferry kauntini ya Mombasa, yu tii nimaendee na kumusiiya munduume umwe wina ukuu wa myaka 33,ula Utuku wakitaniwa akuite nzoka nene yina uasa wa mita 3 kikililoni kya ferry kya Likoni.


Volisi kiseseni kya Volisi kya Ferry kauntini ya Mombasa, yu tii nimaendee na kumusiiya munduume umwe wina ukuu wa myaka 33,ula Utuku wakitaniwa akuite nzoka nene yina uasa wa mita 3 kikililoni kya ferry kya Likoni.

Munene wa Volisi sub kauntini ya Likoni Jane Munywoki easya kana,Munduume usu eivithite nzoka isu muvukoni wake wa Brief case, vala yooneka ni mitambo ya computer ya kuikiithya useseei vau kikililoni kya Feri, naa maovisaa ma kikililo kiu mamuungamya.

Yu munduume usu ula wamanyika kwa isyitwa ta Karisa Iha, niwavingiwa kiseseni kya volisi kya Ferry ku Likoni Mombasa, na eikwatiwa kuthakwa kotini wa Mombasa umunthi, asikatiitwe na ikoani ya kwithiwa na nyamu ya kithekani uvathukanu na miao.