Volisi Iyimbo ya Andhra Pradesh nthi ya India, nomaendeeye na kwika ukunikili kiko kimwe, vala andu 10 matiiwe ni thayu maikonanwa na kwithiwa manywie Sanitizer ii sya kuthamba Moko,


Volisi Iyimbo ya Andhra Pradesh nthi ya India, nomaendeeye na kwika ukunikili kiko kimwe, vala andu 10 matiiwe ni thayu maikonanwa na kwithiwa manywie Sanitizer ii sya kuthamba Moko, ila mekwiiliwa ta syiivulanitwe na nzovi.

Kiko kiu ni itina wa silikali ya nthi ya India kwithiwa inakunie muungu utandithya wa nzovi kumana na uwau wa ikua ya Corona.

Volisi kisioni kya Siddharth Kaushal measya andu ala matiiwe ni thayu, mavulanilye sanitizer sya kuthamba moko na inywi ingi ta soda naa manywa.

Andu asu matiiwe ni thayu mewetwa ta mbendwa sya Nzovi, vala siuwetwa ta syiitumiite nzovi isu mavulanitye muthemba usu vandu va mithenya 10.

Volisi ku nthi ya India, nimosie imwe ya nzovi isu andu asu meukonanwa kuitumia, nikana mamithiane mbeange.