viongozi bakhebulila Moi


waba omuruki we kumukhwabala kwe chingoba che ebunaswa we likwe lie lirambo maurice makhanu abola ali waba omuruki daniel arap moi aba omundu okhusubisia sisindu nakhukholela. omwanamakhuwa wefwe jimmy simiyu nende makhanu okhumanyisia kamakali khulondekhana ne bukhalabani bwo omukofu moi nali omuruki we sibala sia kenya.