Ve ndeke imwe ya ita yavaluka umunthi muthenya, kisesini kya kusuvia nyamu kya Tsavo east kauntini ya Taita Taveta.


Ve ndeke imwe ya ita yavaluka umunthi muthenya, kisesini kya kusuvia nyamu kya Tsavo east kauntini ya Taita Taveta.

Kuatiania na report ila yanenganwe ni muvia usu wa ita, ndeke isu muvae wa Harbin Y-12,yavaluka kisioni kya Voi, vala yiumite kiwanzani kya ndeke kya ita kya Moi Nduani ya Eastleigh vaa ilovi.

Yu tii, wia wa kwitaana ala mei ndekeni isu nouendeew’e ni maovisaa ma kuthinikia mbanga sya Mituki na muvia wa uima wa ene nthi, ala mavika kisioni kyu.
LATEST NEWS