Vata wa kithangathi na Kiw’u usini wa Mutiswa Mbitini Makueni


Mawalyuku ma nzeve na mawithyululuko nimokite kwisila nzia syi kivathukanio,undu ula utumite mikalile ya ene nthi aingi ya undu andu mekalaa yiaalyuka.

Kisioni kya Mutiswa ya itheo ila yi ngaliko sya Mbitini kauntini ya Makueni, ekali ma kisio kiu meikala na vwia itina wa usi wa kwa Ngesu kuvindua nzia yawo, naa vala mbua ila inavitie kiw’u kya usi usu kyalikile misyi kwa andu na miundani na maamukia miisyo

Muandiki witu wa mauvoo kuma Makueni Michael Mutinda nutumbanisye kilungu ki mwanya na kya mbee kila ukivatisite twi ela va.