Vangi Mwala Masii Masaku


Volisi sub kuantini ya Mwala kauntini ya Masaku me muamba na maovisaa ma kuikiithya muuo nduani, nimakwata munduume umwe wa muika,ula mamukitanisya ena miskoto 47 ya vangi kiseseni kya Utandithya kya Masii, naa ula eendeye na kumathooesya ene nthi.

Mweene kivila wa maovisaa ma kuikiithya muuo nduani ku sub kuantini ya Mwala Danson Kimithi, niweevita kana, maileelya kithitoni kya kusyimana na oonthe ala meutwaiisya uthoosya wa vangi na ndawa sya kumila sub countini isu ya Mwala.