Vang’ele vakwiyita Matungula, Machakos


Avang’ele vaviri vakunyoreka nivakukuza mu riiva iritivarikaa murosooma rwa Nguluni mu kedonye cha Matungulu mu kaunti ya Machakos.

Vaviri yavo, umwana muyayi numukana ovorekaa kuva umuyanze weve, vakanyoreka nivakukuzira mu nyumba yanga umuyayi karunu mmbasu.

Gasuvirikaa vanyara kuva nivakwiyita, nitari ikijiri nivavugura orogendo yiirwo kikiri kumanyikana.

Umwana muyayi yaari nimihiga 25, naye umukana yaari najyo 19.