Uwau wa ikua ya Corona Kabaa Mwala Masaku


Munini wa Gvr kauntini ya Masaku Eng Francis Maliti niwaumania kiko kya mateleva ma boda boda isioni sya nduani county ya Masaku, ala methiitwe maivuthiisya miao ya kukitana na uwau wa corona, nundu syiko ta isu ni muisyo munene kwa kunyaiika kwa uwau usu.

Maliti eneena ndeto isu sokoni wa Kabaa ukamba wa mwala ovala wakomana na mateleva ma boda boda.