Uwau wa Corona kuendeeya kwambata Kenya


Minister wa muvia wa uima wa ene nthi Mutahi Kagwe, niwaumya ukanio muvyu kwa ene nthi mevetangane na mituo ya kwenda kuleelya myamulo ila inenganitwe ni silikali ya kwisiania na uwau wa Corona.

Kagwe aneena ndeto isu umunthi muthenya, yila ukunenganae report sya muvia wa uima wa ene nthi, yiulu wa Uwau wa Corona.

Kuatiania na minister Kagwe, Andu 685 umunthi nimaikiithwa kukwatwa ni uwau wa Corona,itina wa ithimo sya uwau usu, ila syatwaiiw’a kwa andu ngili 4,912.

Andu angi 105 umunthi nimaikiithwa kuvoa vyu uwau wa Corona.

O na uu wiovo,Kagwe easya andu 28 vaa Kenya yu tii me nyumbani ila syakuthinikia andu ala methiawa me avinyiiye muno ni uwau sivitalini syi kivathukanio,mawaite uwau wa Corona.

Andu angi 7 nimaikiithwa kutiwa ni thayu umunthi maikonanwa na kwithiwa mewaite uwau wa Corona.

Kuvikia yu tii andu 832 nimo maminite kuikiithwa kutiwa ni thayu kuma yila uwau wa Corona wavikie vaa Kenya.