Uvulindi vwavigizi kuduka vudinyilizwi


Joseph Nakuti Muyale oveye umuhavini wi zihaki zya viigizi ,yakovola ndi selekali genyekana geenyekana emolomele kuli sa viiigizi vaziiza kulindwa ,nikikili kujaga kovoola kuli elohiza kwiigula izisukulu na korona ikilanda .

Avoola ndi ndi aviigizi kuduka vahevwi ivinazilu namanihizu ,nizisendi kuli avaviidi vaahevwa ku aviigizi vayinzilli munzila indahi.

Muyale oveye umulondelli wu mwigizi usingilla isukulu yi primari iya Esibakala ,yakomeda kovoola ndi niiva izisukulu ziziiza kwiigulwa kuduka vave na vasoomi vaziiza kokola iligela veenyine vavugilwi kuchula