Uvithukii wa Mboo Mwingi Kitui


MCA wa ward ya Nuu, ila yi kilionimbunge Kya Mwingi ya Kati kauntini ya Kitui Alex Musili, niwakulya ekali ma isio kivathukanio wardini isu mekale me metho kwisuviana na ila mboo 2 inathokie wardini isu kwi muthenyani wa iso, na imwe yatia yavithukia kiveti kimwe na kyatiwa na mauumisye manene kwi muthenyani wa iyoo.

Kiveti kyu yu tii nokiendee na kukwata uiiti sivitalini wa Kenyatta vaa musyini munene wa Ilovi, vala kithamiiwe kuma sivitalini munene wa silikali wa Mwingi.