Uthinzi wa Mii ya andu 3 ala manakitiwe makwiiye nyumbani yoo Jogoo rd Ilovi


Daktari munene wa silikali wa kwika wia wa uthinzi Johansen Oduor,easya mundu muka na kamwana kake ala maneethiwe me akw’u a nyumbani kwoo Mtaani wa Jogoo Road vaa Ilovi, manatiiwe ni thayu makosa nzeve ya kuveva ya oxygen.

Dr. Johansen Oduor aneena ndeto isu, itina wa uthinzi wa mii ya asu, ula watwaaiwa nyumbani ya kwiya kii ya akw’u ya Chiromo vaa Ilovi, vala nake munduume ula unaethiwe nyumbani isu e mukw’u eoneka anavevie nzeve inai na sumu ya Carbonmonoxide.

Ukunikili wa vau mbeeni unoonanisye kana, ve yiiko ya makaa yineethiwe utee wa mwii wa mwii wa munduume usu, ula uneethiwe e mukw’u, o na vala volisi nimatwaiisye ukunikili kumanyike uw’o wa ikw’u sya andu asu 3 maneethiwe matiitwe ni thayu.

Asu me 3 manakitiwe iso wakeeli me akw’u nyumbani sya silikali ila syi Jogoo rd vaa Ilovi.