Utethyo kwa Sukulu Mwala Masaku


Sukulu wa kusuvia amanyiwa ala methiawa na mavata me mwanya wa Wamunyu special school ula wi location ya Wamunyu sub kuantini ya Mwala kauntini ya Masaku, niwakwata utethyo wa syindu syi mwanya sya kutetheesya amanyiwa kusoma, naa ila syina lato wa silingi ngili 210,000.

Utethyo usu wanenganwe ni ngwatanio ya eki ma masavu vonge wa county ya Masaku.

mauvoo asu ni kuma kwa mweenekivila wa ngwatanio isu mutumia Patrick sila.
LATEST NEWS