Utavi wa Kithangathi Kauwi Kitui


Memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui kuma wardini ya Kauwi, ila yi kilionimbunge kya Kitui Kya uthuîlonî wa sua muwandu Jane Mutua niwenda silikali ya kaunti isu ilikiliile, kati na kuungamya utavi wa kithangathi mbusini kivathukanio ila syi wardini isu, kiko kila kiutwaiiwa ni kambuni wa Achina ala meuseuvya lelu wa kuma sokonî wa Kabati kuthi Mbondoni.

Kithangathi kyu munono kikuitwe kwa wingi mbusini sya Mithumu na usini ula wa Ithekethe.

Ingi Mca usu wa Kauwi Jane Mutua,etula muti maovisaa ma silikali kisioni kyu, ala maminite ukwatiania na ala meutava kithangathi kyu, vate walanio museo kuma silikali ya kaunti.