Utandithya wa Nzovi ilavuni Masinga Masaku


Volisi vaya town ya Masinga kauntini ya Masaku, utuku nimakwata mutandithya umwe ula ni mweene kilavu kimwe kya Nzovi na athooi 5 ala mekuteeawa nzovi isu.

Kiu ni kuatiania na msako ula utwaiiw’e ni volisi, kuukitana na ala meuvinguwa ilavu syoo uvathukanu na miao ya silikali, kithitoni kya kutetheesya kuukitana na kunyaiika kwa tulinyu twa uwau wa Corona.

Asu meekiwa mbini ni aume 5 na mundu muka umwe.