Ung’ei wa Mbui Sofia Yatta Masaku


Nzangili ila itanamba kumanyika utalo wasyo,Utuku ila mbua mbingi yiuwite nisyatula kyuu kya indo na nyumba ingi vala mbui ingi ivingiawa, vala syooya mbui 6 na malunga 2 kuma misyini 2, utuini wa Kamulu, ula wi Sofia, sub location ya Kithendu, sub kauntini ya Yatta kauntini ya Masaku.

Ene ma mbui isu na malunga, measya mesya kukitya syathinziwa kithekani ki vau vakuvi naa I nyama syakuwa.
LATEST NEWS