Umwimili usingiliyi avasigari luanda avoleye avivuri varindi avana vavo


Umwimili usingiliyi avasigari izimbega zie Luanda Mohammed Kullow atevi avivuri vave ni varinda no kohenza avana vavo inginga yinu urwa vaveye hango .

Kullow avora ndi avasigari vamenyi ni vakunga avana na hanene avakana ni vagenda muvudiku na agotwa kumanya uwavaveza ni vaziza .

Umwiimili uyu avoye ndi avivuri varechi avana vavo vujira komoroma navo nukuvaha amigizu gadukira.