Umusigari mula agumiriywii nigavoreka yarasa umuyayi wi mihiga 23 Mt Elgon


Umusigari mula uwukurinda umuritu adurwa kuriitwa riu mwana muyayi wi mihiga 23 Mt Elgon .

Isiii umwana muyayi uyu John Maasai navora ndi umwaneve Daniel Kibet, yaraswa izindorio urwa yari niyakuziaokotenya, marero nakuza nazirila kwahirwa musivitari ya Bungoma Refferal.

Umurondeli wa commisioner Wesley Koech avoye ndi avandu vandi vavaga avari hala nindi Kibet vaveye mu kedeseni cha vasigari icha Kopsiro .

Umwimili wi wadi izimbega yizio Frankline Simotwanadura ekekorwa yiki .