Umunthi asyai aingi nimooneka mausuanie ndukani sya kuthoowa mavuku na Ma Uniform, nikana meyumbanisye kutunga syana syoo sukulu, vala masukulu mekwambiisya kuvinguwa uni kwa term wa mbee mwakani uu wa 2021.


Umunthi asyai aingi nimooneka mausuanie ndukani sya kuthoowa mavuku na Ma Uniform, nikana meyumbanisye kutunga syana syoo sukulu, vala masukulu mekwambiisya kuvinguwa uni kwa term wa mbee mwakani uu wa 2021.

Amwe ma asya ala maneena na Musyi, meteta kana, kundu kwingi thoowa wa mavuku nimwambatu muno,o undu umwe na Fees, ona itina wa silikali kutangaasa kana, fees niwailite kutheewa nundu asyai aingi ni akuniku muno kumana na uwau wa Ikua ya Corona.

O na Itina wa Minister wa muvia wa Kisomo Proffessa George Magoha kutangaasa kutheew’a kwa Fees usu, asyai amwe meteta kana,kwi masukulu amwe maendeeye ona kuivithya fees wa yiulu.

Magoha, anatangaasie kuolwa kwa viisi sukuluni sya secondali vaa Kenya, na kiu ni kumana na kwithwa term sya kusoma iminite kukuvivya kalendani ka sukulu.

Magoha anatangaasie kana, sukulu sya kiwango kya National, kila mumanyiw’a eolwa silingi 8,500, kuu sukulu ila ingi kila mumanyiw’a ayiolwa silingi 5,500.

Ethwa mwiao usu wa Magoha nukwambiisya uthukumithw’a, yu nikana sukulu sya secondali sya Nationals, kila mumanyiw’a akaivaa silingi ngili 45 kila mwaka, namo amanyiwa ma sukulu sya kiwango kya Extra County na County, Fees woo ukeethwaa silingi ngili 35,000 kwa mwaka.