Umukaye mula yakwita avana veve vane Naivasha .


Avasigari izimbega zia Naivasha mu kaunty ya Nakuru vakugumira umukari mula wi mihiga 42 ovoreka yitii avana veve vane.

umwimili usingiliyii avasigari izimbega zia Naivasha Samuel Waweru,avoye ndi umurina wu mukari uyu niyie uhani iripoti yirio navora ndi umukaye oyo avoye yakwita avana veve vane .

Avana vitiywii yava ni mula umuyayi na vavaga avakana .

avasigari vagumiyii umukari uyu uwari niyakwivisa mu nyumba ndara izimbega zia kayole , naivasha

Gavoreka ndi umukari uyu aheyee avana veve isumu marero navamiga .

Umukaye uyu yaziriliza imiyini mu muganda mula ugutaveye gwe serekali marero narekizwa imiyinzi .