Umugendi Dkt.Doreen Adisa Lugaliki ,aayaviliywi kalunu


Umugendi Dkt.Doreen Adisa Lugaliki ,aayaviliywi kalunu mulosoma lwa Ndalu mukedonye chi bunge icha Tongaren mucounty ya Bungoma.

Adisa yakuzi kulana numung’ano goletwa nulukuzu lwa Covid 19,inyma wokonyoleka nuvulwaye vwi sukali.
Umugendi yakuzi niyakudukiza imihiga 38.
Dr yali umwashi wavana navakaye.
umugendi yakwiikulwa kuva umundu umuhocha kandi umundu umugulu.