Ula wokili unatemangiwe moko ni ovisaa wa Volisi Wote niwatiwa ni thayu


Ula Wokili kwa isyitwa Onesmus Masaku unakwatie maumiisye ma kutemangwa moko 2 ni ovisaa wa Volisi kwa isyitwa Nancy Njeri kwi matuku 7 ma mwai uu ngaliko sya Wote Makueni, naa ukuiitiawa sivitalini Munene wa Kenyaatta vaa Ilovi niwesya kutiwa ni thayu.

Ndeto isu syaikiithwa ni Justus Mutisya Mutia, ula ni mweene kivila wa kyama kya asomi ma miao vaa Kenya LSK, south eastern branch.

Wokili usu aumite kauntini ya Masaku sub kauntini ya Kathiani.

Wokili usu anavithukiiwe ni Ovisaa usu me Nyumba kwa wokili usu, itina wa kuvituukania uneeni ku Wote, vala Ovisaa usu unathakiwe kotini wa Masaku kwitika Ikuani kwi matuku 7 ma mwai uu na asyoka atwawa selini ya Volisi ya Wote.

Ovisaa usu anathakiwe kotini wa Masaku kwi matuku 7 naa asitakiwa kwa kukonanwa na ivityo ya kwenda kuwaa, vala ikuani yiu yake yikwikwatiwa kuendeeya ingi ku Masaku kwi matuku 23 ma mwai uu.