Ula mutavania wa kanisa wa New song ula wi Makindu kauntini ya Makueni na ukomie asyiitwe kiseseni kya volisi kya Makindu aikonanwa na kuvukya na kuitavya mumanyiwa wa kilasi kya 7, niwaleana na mavityo asu, kavindani kala wathakwa kotini wa Makindu kwi umunthi.


Ula mutavania wa kanisa wa New song ula wi Makindu kauntini ya Makueni na ukomie asyiitwe kiseseni kya volisi kya Makindu aikonanwa na kuvukya na kuitavya mumanyiwa wa kilasi kya 7, niwaleana na mavityo asu, kavindani kala wathakwa kotini wa Makindu kwi umunthi.

Patrick Kavwia, eumilitwe mbee wa musili wa makoani kotini wa Makindu Annastasia Ndung’u, na asikatwa kana katikati wa matuku 11 na 13 mwai wa 12 mwaka muvitu wa 2020, niwavukisye kana ka sukulu na akaitavya kisioni kya Kai, vala waleana na mavityo asu na alekwa kwa mbondi ya silingi ngili 100,000.

Yu Kavwia aketika ikoani yiu ituku 1 ya mwai wa 7.

Mutavania usu ekiiwe mbini itina wa ene nthi kusukumiia akwatwe, kwaumbuka kana mumanyiwa usu ndethiitwe aithi sukulu.

 
LATEST NEWS