Ukui wa kithangathi usini wa Kivou Kitui


Ekali ma ndua sya Kivou ila syi Mwingi central kauntini ya Kitui,nimaumya witano kwa Gvr wa Kitui muwandu Charity Kaluki Ngilu,alikiliile na kuungamya utandithya wa Kithangathi,ula mekwasya utwaaiwe usini usu wa Kivou.

Ekali asu maineena na kisese makitavya kana, usi usu niwo withiitwe uimatethya vanene kwa kiw’u,nayu utandithya usu waendeeya,mithenya yukite meithiwa thinani munene.