Uhuru on Corona Myamulo na Curfew kuma Uni


Ta nzia imwe ya myamulo na mitalatala ila silikali nene yiendeeye na kwosa,Muusumbi Uhuru Kenyatta, iyoo niwatangaasa kana, kwambiiya Uni Wakataano matuku 27, ene nthi ma Kenya maiketikilw’a kumaaluka nza wa nyumba syoo kwambiiya saa umwe wa wiyoo nginya saa kumi na umwe wa wakya, ta nza nzia imwe ya kusiiya kunyaiika kwa uwau wa Ikua ya Corona.

Kenyatta niwasya kana Aakenya ala mathukumaa miveani ya vata ta iseseni sya unyaiikya mauvoo, uiiti, muuo wa nthini, kambuni ya stima Kenya Power kati wa mivea ingi nimo maketikilw’a kwithiwa nza ivindani yiu ya ene nthi kusiiwa kumaaluka nza.

O Kavindani kau,Kati wa maundu amwe ala muusumbi utangaasie kuikiithya ene nthi mainavinyiika muno kumana na kunyaiika kwa uwau usu, yu ene nthi ala makwataa misaala ya silingi 24k na kutheeya maikuiva koti.

Muvia wa kinandu ingi niwaumiw’a mwiao kutheesya ndivi ya koti kuma kilungu kya 16% nginya 14 % kwambiiya ituku yimwe ya mwai usu twathi wa 4.

Ingi Musumbi Kenyatta easya kana,Musaala wake na wa Musumbi munini syitilwa kilungu kya 80% nayo ya maminister yitilwa kilungu kya 30% ta nzia imwe ya kumantha ilovia sya kuukitana na uwau usu wa Corona.