Uhuru gutongoria mihang’o ya kuruta makurutu a mbiraru, Eldoret


Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta umuthi ni atanyitwo gutongoria mihang’o ya kuruta makurutu a mbutu ya mbiraru kambi-ini yao mwena wa Eldoret.

Mihang’o iyo igukorwo igithaganio rungu rwa mitaratara ya kuhurana na murimu wa Covid 19.

Na igongona riu nirio rigukorwo riri ria mbere kuuma bururi wegwatira wiyathi kuri bamiri cia makurutu hamwe na arata kugirio guikinyia niguo guthingata mitaratara ya ministry ya ugima wa mwiri.

Mihang’o iyo itanyitwo kwambiriria thaa ithatu cia ruciini.