Uhuru Corona Updates


Andu angi 31 nimamina kuikithwa kana, nimakwatiwe ni uwau wa ikua ya Corona, nthini wa ukunikili wa kuthima andu ula watwaiiw’a ungu wa masaa 24 mavita.

Kuatiania na report isu, yu utalo wa andu ala makwatitwe ni uwau wa ikua ya Corona kuma yila watangaasiwe kuvika vaa Kenya mavika ngili umwe 1,192.

Reports isu syanenganwe umunthi kioko ni Muusmbi Uhuru Kenyatta, ula waasya kana,Andu ngili 57,650 nimo maminite kuthimwa uwau usu kuvikia yu tii.

Uhuru niwatangaasa kana,silikali yake nikuandika athukumi ngili 5,000 ma muvia wa uima wa ene nthi kwa kilungu kya mwaka umwe, nikana matetheesye athukumi ala mevo kuukitana na uwau wa ikua ya corona.

O na uu wiovo, niwakulya ene nthi ma Kenya maatiye myamulo ila ikunenganwe ni silikali kwisila muvia wa uima wa ene nthi, ta nzia imwe ya kuolanga kunyaiikya kwa uwau wa Corona.

Kila kyumwa musumbi aweta kana,silikali yithiitwe yiinyaiikya silingi Million 259 kwa andu ala avinyiiye muno ni Ukya na matetonya kwisila nzia ya Mpesa, nikana matonye kuthoowa liu wa kuya na syindu ingi syakutumia kila muthenya.

Ingi Uhuru easya silingi Billion 10 nivathitwe kwa ula muvango wa Kazi Mtaani initiative, kuandika andu ma muika kuthesya matown aa manene kati wa kutethya mawia angi na mayiivwa, nikana namo metethye, vala waasya meenda kwongela andu asu nginya ngili 200,000.

O na uu wiovo, niwaasya kana,nimavathie silingi billion 6 na Nusu kwa muvia wa Kisomo, ila siutumika kuandika alimu ngili 10,000 na amuika angi ngili umwe muviani wa Utuika na maundu ma ICT,ala mekwithiwa maiteetheesya kisomo kya matuku aa.