Trump akubiza avandu ikivi


Hdroxychloroquine inaongeza hatari ya kifo
Ulunyasi lwa Hdroxychloroquine ,ulwu mwamishi wikivala cha America Donald Trump ,adinyiliza avandu vaveye na covid 19 vamilili lulavahonyia,avaviidi vavoola ndi ulunyasi yilu luviikanga uvulamu vwa valwaye muvuhimwa vwukukuza kutulana na covid 19 ,uvutunyilizi vumanyia ndi ulunyasi yilwo luvula ovokonyi vwovwosi kumulwaye wa covid 19,chigila ikimila yiichio nuchukwahila a malaria .

Trump mwene avoola amila ulunyasi yilwo ,kali niiva avaviindi viiganihiza ndi ulunyasi yilyo lunyala kusalliza umwoyo.