Titus Khamala abola,kenyekhana polisi unyashitsa bamenyi vi shitonye shye Emukaba,Lurambi afutwi ikasi.


Mubunge wi Lurambi Bishop Titus Khamala abola,kenyekhana polisi unyashitsa bamenyi vi shitonye shye Emukaba,Lurambi afutwi ikasi.
Nalakaya lwa abere Lurambi,Khamala aboli,ikasi ya polisi ne khuhana bulindi,shili yu khumannya mwima mutamanu tawe.

Khandi arebi bibuli balindi bana babo,ne babuli khuiyema khumala tsikesi tsya bandu khukwitsa khu bana babo mmatala tawe,nikhali bandu yavo bahirwi mu koti.