Thirikari ya Meru kuurua yuukirie rwong’i rwa ugima bwa mwiri


Thirikari ya kaunty ya Meru rungu rwa gavana Kiraitu Murungi niuriitue guukiria rwong’i rwa ugima bwa mwiri kwona mwingi nukuwata utungata bura kubatiiri.

Akiaria na meetha ya ntheto, mukari na musiasa kuuma Tigania West Gakii Mbui na riitwa riiyikeene muno Kiki Bensouda naugiite ugima bwega bwa mwiri ibu utonga bwa nthiguru.

Bensouda ura oonanitie gukeneera kubua kwa gavana Kiraitu kuumania na corona nauriirie gavana uyu kumenya mantu mara arakurukiire wa kagiita kara araari umwayie imo kira mukari wa Meru na mukenya agukurukiira rira aawatwa i nchoma ya corona.

Naugiite mwanya na itonga na atongoria, mwingi wa Meru utikuibumbira kyuthi guchwaa utungata cibitari ira nene na kwogu ira cia matuura nibatiiri guukirua kwona kuri na utungata bwega.

Kagiitani gaku, nauriitie thirikari ya kaunty inu kureaga maafisa ba ugima bwa mwiri bura kubatiiri na kuruthirwa guntu kura bakurutira wira kubekira mwoyo ngugi yago.