Thirikari ya kaunty ya Turkana kumeneerua


Nyuma ya riboti ya rwong’i rwa mathatu KNBS kwonania kaunty ya Turkana neo itongoreetie na ukea aaga nthiguru, atongoria kuuma kaunty inu ibeebumiritie na kumeneeria urugamiiri bwa kaunty.

Batongoreetue i minista wa mainya na mautonga ma nthiguru kiri thirikari nene John Munyes, atongoria babu baugiite kaunty ya Turkana iri na utonga bunene na itibatiiri kwigua ikiwetaniirua na ukea.

Bakiaria nteere cia Lodwar, baugiite kaunty inu niweete mbeca itakunyiira billion 80 kuuma kwambirua kwa thirikari cia matuura indi gutiri ngugi mbeca inu irutiite.

Kulingana na KNBS, 79% ya akari ba Turkana inkea mukeu na 20% niitonga binene, ara indi atongoria bauriitie rwong’i rwa mitugo na kurwana na ngukumo kurutha uchunkuni iguru ria matumiri ma mbeca kaunty inu.