Thina wa Mboo Mwingi central Kitui


Itina wa ila  mboo  yiangie na yowaa kiveti kimwe Kya ukuu wa myaka 65  iyoo kuituka na yatia andu angi 3 na mauumisye manene, kuma kisioni Kya Wingemi, wardini ya Nuu, sub kauntini ya Mwingi ya Kati kauntini ya Kitui, yu muvia wa kusuvia nyamu sya kithekani wa KWS, niwamantha ndeke muvai wa Helikopta itetheesye kumantha mboo isu na kumyuwaa.

Mauvoo asu nimaikiithw’a ni ovisa munene wa muvIa usu kauntini ya Kitui Joseph Kavi