Thina wa Makuli kitui nduani ya kwa Aombe


Ekali ma utui wa Kwa Aombe, lokeshenini ya Ngungi, sub kauntini ya Kitui Kya Umiloni wa sua kauntini ya Kitui, yu tii nomaendee kukayia maovisa ma muvia wa kusuvia nyamu sya kithekani wa KWS kauntini isu, umavetangie ndithya nene ya ala makuli methiitwe kisioni kyu kwa ivinda yiasa, maiweta kana syana syoo siina muuo kavinda kala siuthauka.

 

Ingi mweene nthi usu easya ta uu yiulu wa maovisaa ma kusuvia nyamu ala mooka kisioni kyu.

O na uu wiovo, Ovisaa munene wa muvia wa kusuvia nyamu sya Kithekani Kws ku uvonge wa Kitui Joseph Kavi, easya nimatwaa kiteo kya kutea makuli asu.