Thina wa Kitoo kingi kya makambuni Nduani ya Kasaa Kangi Athiriver Masaku


Ekali ma kisaki kya Kasaa Kangi Town ya Mavoko sub kauntini ya Athi river kauntini ya Masaku,nimeekaila GVR wa county ya Masaku Dr Alfred Mutua kwisila kwa muvia wa kusuvia mawithyululuko, asyimane na ene makambuni manene ala meuthiiya sokaa kati kati wa town ya Mavoko.

Ekali asu meteta kana,Sokaa usu meiliwa nuutuma kitoo kingi kina sumu kinyaiikia muvaka kula kwina mawikalo ma ene nthi, undu ula ni muisyo munene wa uiima wa mwii wa ekali ma kisio kyu.