Telelchini Nhif konyoisetab bik chetinyei imiondap corona kakomwa ofisayat neo


Bendi kibagengeitab boror nebo konyoiset noto ko National Hospital Insuarence Fund NHIF, konyoiset netinyegei ak imiondap corona eng sipitalisiek chetelelchinin serkali.

Eng logoiwek chekaiyokchi mesetab logoiwek nebo Chamgeifm komwa ofisayat neo nebo NHIF, Peter Kamunyo , kole toreti membaek tugul chekinyoru kotinyei imiondap corona ak bik bik chekisir kotelelchi katinato kokibendi kenyoe ichek eng sipitalisiekab serkali.

Sipitalisiechato koboto Kenyatta National Teaching and Referral Hospital, Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital and Mbagathi County Hospital.

Alak koboto sipitalisiekab kaunties ak alak cheboisie ak ministry nebo tililndo.

Kogeny, kokon kateunet kamunyo kole matelelchinin NHIF rabinikab konyoiset eng sipitalisiek chematelelchinin serkali.