syana 6 kuawa ni nzangili syi sukulu Cameroon


Nguthu ya nzangili ila syiiyovete na mavuti, syiwetwa ta syavithukia sukulu umwe wa mundu mweene na syaathanga andu nthi ya Cameroon, vala syowaa syana 6 na andu angi kauta makwata maumiisye ma isasi.
Maovisaa ma silikali nthi isu nimaikiithya ndeto isu.

Syana isu syooawa syiwetwa kana, syina ukuu wa kati kati wa myaka 12 na 14.

Ukunikili no utwaiiwe kumanyike umo wa uvithukii usu.