Syana 2 nisyatiwa ni thayu kumana na mbanga ya mwaki ila yavivya nyumba yoo vala syiikomete, nduani ya Mjanaheri ngaliko sya Magarini Kauntini ya Kilifi.


Syana 2 nisyatiwa ni thayu kumana na mbanga ya mwaki ila yavivya nyumba yoo vala syiikomete, nduani ya Mjanaheri ngaliko sya Magarini Kauntini ya Kilifi.

Chief wa kisio kyu Katana Shilingi niwaikiithya mbanga isu, vala waweta kana, mwaki munene wavulika waya sya Mwaki syamina kukwatana, na vala nyinyia wa syana isu ewetwa kana,eitiite avingile nyumba ya syana isu ngaliko ya nza.