Syana 2 kutiwa ni thayu Meru syavosoka silangani


Syana 2 isyaaniwe sya imwana syina ukuu wa itheo wa myaka 5, nitiiwe ni thayu, itina wa kuvaluka silangani umwe wi musyi kwoo nduani ya Antu ba Mwitu Ontulili, kisioni kya Buuri ngaliko sya Meru.

Munene wa volisi kisioni kyu kya Buuri Joseph Asugo easya kana, syana isu syavaluka ivindani yila siuthaukaa na syanywa kiw’u silangani usu.

Asugo niwataa asyai masuvie syana syoo, vala wasyoka akulya andu ala mena masilanga misyini yoo maikiithye nimaiiyiwa ta nzia imwe ya kusiiya mbanga ta isu.

Mii ya syana isu syeli niyooswa ni volisi, vala yatwawa nyumbani ya kusuvia akw’u ya Nanyuki oukunikili utwaiiw’e.
LATEST NEWS