Susu kutiwa ni thayu aumiwa ni munyambu Ngoo Mui Mwingi Kitui


Ula Mundumuka wina myaka 80 uvithukiiwe ni munyambu iyoo iyamawiyoo nduani ya Ngoo, ila yi sub location ya Ngoo ngaliko sya Mui Mwingi kauntini ya Kitui,niwesya kutiwa ni thayu ayiitiwa sivitali umwe wa Mundu mweene.

Ndeto isu syaikiithwa ni munini wa komanda wa Volisi sub kauntini ya Mwingi Central Nicholas Mutua.

Munyambu usu wikonanwa na kuvithukia na kuwaa ing’oi mwambiiyoni wa kyumwa kii, nduani ya Iimba o ku Mwingi kauntini ya Kitui,vala ekali ma isio isu sya Mwingi ya yiulu na mwingi ya Kati meuteta kana, nimethiitwe mainyamawa muno ni minyambu, mboo na nzou, vala mekwenda maovisaa ma muvia usu wa KWS manewa report ta isu mathangaaiye wia woo.