Silikali ya Kitui, niyaumbula kana,nikwikia lami soko ila nene vamwe na isaki ila syi town ya Kitui undu umwe na Mwingi, ta nzia imwe ya kukilya utandithya sokoni isu.


Silikali ya Kitui, niyaumbula kana,nikwikia lami soko ila nene vamwe na isaki ila syi town ya Kitui undu umwe na Mwingi, ta nzia imwe ya kukilya utandithya sokoni isu.

uu nikwianana na Eng.Jacob Kakundi, ula ungamie muvia wa malelu vamwe na itheka nthini wa silikali wa kitui.

Kwianana na Kakundi,nikana soko wa Mbitini,Kyuso,Mutomo undu umwe na soko wa Sombe, syi nthini walanio usu, na undu ula mavia ala methitwe maiseuviwa nthini wa kisio kya Kitui ni kambuni wa Kyosec meithiwa maitumia nikana kuola ngalama.