Silikali ya county ya Masaku kwisila kwa muvia wa kuthesya mawithululuko, niyendeka ivetange kwa mituki maviva ma kwikasya kiko kisioni kya Miwani nza wa town isu ya Masaku.


Silikali ya county ya Masaku kwisila kwa muvia wa kuthesya mawithululuko, niyendeka ivetange kwa mituki maviva ma kwikasya kiko kisioni kya Miwani nza wa town isu ya Masaku.

Matangi asu mewetwa ta maminite kusua kiko, nayu ni muisyo munene kwa uiima wa mwiii wa ekali ma kisio kyu, kumana na muuke muthuku ula uumanyaiikia.

Mauvoo asu ni kuma kwa mutavania wa ikanisa yimwe kuu Masaku Reverend Jeremiah Makau.