Silikali niyaumisya mwiao Kwa muvia wa kunyaiikya ndawa wa KEMSA, unenge athukumi ma muvia uima wa ene nthi syindu sya kwisiania na uwau wa Corona ila syi makumbini kana storeni syoo.


Silikali niyaumisya mwiao Kwa muvia wa kunyaiikya ndawa wa KEMSA, unenge athukumi ma muvia uima wa ene nthi syindu sya kwisiania na uwau wa Corona ila syi makumbini kana storeni syoo.

Ndeto isu syatangaasa ni minister wa muvia wa athukumi vaa Kenya Simon Chelugui, itina wa kwithiwa na kikalo na ndongoi sya kutetea athukumi muviani usu wa uima wa ene nthi.

Chelungui ingi niwaatha athukumi asu kana,kinandu kya uiiti kya NHIF,nikikwithiwa kiinenga athukumi oonthe insurance ya uiiti ta nzia imwe ya kumaolela muiyo wa kuukitana na uwau wa Corona.

Chelugui ingi easya nimaseuvya komitii yi mwanya ila ikwithiwa yiithinikia mathina ma athukumi asu ma muvia wa uima wa ene nthi, na ila iniukonia muvia wa uima wa ene nthi,nzama ya kuthinikia misaala ya athukumi ma silikali, muvia wa kinandu, nzama ya magavana, ndongoi sya kutetea athukumi asu ma muvia wa uima wa ene nthi na aandikani.

O na uu wiovo, niwakulya athukumi asu maungamye mukomo ula meivaniiye kwambiisya wakwambiliilya kyumwa twathi na kweteela uneenania uendeeye, na ingi mambe kutungiania vinya kuukitana na ikumbo ya keeli ya uwau wa ikua ya Corona.
LATEST NEWS