Sikukuu ya Idd al Adha Masaku


Inandu sya silikali nene syaile kuanwa kwa silikali sya county kwianana na mavata ma county isu,indi ti kwosa inandu kuma county imwe na kuithamisya kauntini ingi.

Ndeto isu syaneenwa ni imam wa musikiti wa jamiia mosque musyini wa Masaku sheikh Ali annas Abdallah ovala wakulia mbunge ya senate kukithyia kana miao ya kuaa inandu ndinasenzwa.